Zo'n 2500 medisch specialisten in dienstverband, verspreid over 47 ziekenhuizen, voeren dinsdag actie wegens een geschil over pensioengeld. 

Zij zullen een zondagsdienst draaien, waardoor patiënten niet worden geopereerd. Patiënten die spoedeisende hulp nodig hebben, worden echter wel behandeld.

Volgens de Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft de actie dan ook geen gevolgen voor de patiëntveiligheid. Specialisten die niet in dienstverband werken, doen niet mee aan de acties. In totaal werken er zo'n 10.000 medisch specialisten bij Nederlandse ziekenhuizen en revalidatiecentra.

Aanleiding van de actiedag is de bezuiniging op de pensioenen, doorgevoerd door de overheid. De artsen willen dat dit volledig wordt vergoed door de ziekenhuizen.

Sinds begin vorig jaar kunnen de specialisten over het salaris boven een ton niet langer onder fiscaal gunstige voorwaarden pensioen opbouwen. Volgens de specialistenfederatie wordt nu een deel van de werkgeverspremie in eigen zak gestoken door de ziekenhuizen.