Een op de drie patiënten is het gesprek met een medisch specialist al vergeten als men de spreekkamer uitloopt.

Daarnaast vindt een op de vier mensen het moeilijk om te begrijpen wat de arts zegt tijdens een gesprek, concludeert TNS Nipo uit een onderzoek naar artsbezoek in opdracht van Zilveren Kruis.

Het onderzoeksbureau ondervroeg een representatieve groep van 1.274 mensen die in de afgelopen twee jaar een gesprek met een medisch specialist hadden.

Een mogelijke verklaring voor vergeetachtigheid en verwardheid rond artsbezoek is dat mensen niet alle vragen (durven te) stellen. 46 procent van de ondervraagden vroeg tijdens een gesprek niet alles wat ze wilden weten.

Gevoelens

De respondenten werd ook gevraagd naar hun gevoelens voor en na een artsbezoek. Voorafgaand blijken mensen vaak gespannen: 33 procent van de respondenten noemde dit als sterkste emotie op dat moment. Ze zijn ook vaak nerveus (24 procent).

Achteraf maken die gevoelens plaats voor opluchting (33 procent) en gerustgesteldheid (32 procent). Er waren meerdere antwoorden op deze vragen mogelijk.

Wanneer mensen gedurende het gesprek deze negatieve gevoelens ervaren, is de kans groter dat ze verward raken, minder vragen stellen en de inhoud minder goed onthouden. Deze mensen hebben naar verhouding ook meer behoefte aan extra hulp in de vervolgstappen na de diagnose.

Bezorgde gevoelens komen vaker voor als de huisarts van de patiënt niet precies wist wat er aan de hand was bij de doorverwijzing naar een specialist.