Vrijdag 27 mei 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Symptomen volwassenen met ADHD lopen sterk uiteen

De symptomen van volwassenen met ADHD lopen sterk uiteen. Hetzelfde geldt voor de oorzaken.

Die conclusies trekken onderzoekers van het Radboudumc in Nijmegen. Promovendi Jeanette Mostert en Marten Onnink onderzochten meer dan 130 volwassenen met ADHD en 130 volwassenen zonder de aandoening.

Bijna 3 procent van de volwassenen heeft ADHD. Net als bij kinderen kenmerkt ADHD bij volwassenen zich door aandachtsproblemen, impulsiviteit en hyperactiviteit.

Op basis van hersenscans en cognitieve testen zagen de Nijmegenaren dat er veel verschillen zijn tussen de patiënten in wat zij goed en minder goed kunnen. Geen enkel probleem was echter bij alle personen aanwezig.

"In de samenleving heerst het idee dat ADHD wordt overgediagnosticeerd, en dat hersenscans misschien kunnen helpen te bepalen wie er 'echt' ADHD heeft", aldus Mostert. "Ons onderzoek laat zien dat dit niet zo makkelijk is, omdat de verschillen tussen patiënten groot zijn. Het lijkt wel alsof iedereen zijn eigen ADHD heeft."

Communicatie

De ADHD-patiënten werden verdeeld in subgroepen op basis van hun cognitief functioneren. De onderzoekers vonden drie duidelijke subgroepen: een groep die voornamelijk aandachtsproblemen heeft, een groep die bijzonder impulsief reageert, en een groep die problemen heeft met werkgeheugen en verbale functies.

Opvallend is volgens de onderzoekers dat dezelfde groepen ook aangetroffen kunnen worden bij de volwassenen zonder ADHD, maar dat bij hen de problemen minder extreem waren.

Deze aanpak kan verder onderzoek naar de variatie tussen individuen met dezelfde diagnose en naar de neurobiologische oorzaken van ADHD vergemakkelijken.

Mogelijke behandeling

De onderzoekers keken onder meer naar de verbindingen tussen hersencellen. Deze zorgen voor de informatieoverdracht binnen de hersenen.

Veel van deze banen zien er anders uit bij mensen met ADHD. Dit verklaart mogelijk een slechtere remming van impulsen. Het zou te maken kunnen hebben met myeline, een eiwit dat zorgt voor een snelle signaaloverdracht. Meer onderzoek kan uitwijzen of dit klopt. Zo ja, dan worden in de toekomst behandelingen voor sommige ADHD-patiënten mogelijk een optie.

Aanbevolen artikelen