Het lukt apothekers onvoldoende om medicijnoverzichten van hun patiënten te delen met andere zorgverleners. 

Dat blijkt volgens NRC uit een onderzoek onder 140 apothekers, uitgevoerd door expertisecentrum Nictiz, in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers.

Oorzaak is volgens de krant dat de ict-systemen van medici niet op elkaar aansluiten. Contact over medicijngebruik verloopt daarom vaak omslachtig. Zo gebruikt 99 procent van de apothekers nog altijd de fax.

De apothekers geven in het onderzoek aan dat de slechte communicatie gevaar op kan leveren voor de patiënten. Ze zien graag dat patiënten ook inzage krijgen in hun eigen medicatiedossier. 

Fouten 

Uit een eerder, kleiner onderzoek bleek dat de meeste patiënten in hun eigen dossier zelf fouten ontdekten. Er stonden bijvoorbeeld medicijnen op de lijst die al lang niet meer geslikt werden. 

Het onderzoek onder de apothekers wordt maandag gepubliceerd.