Vrijdag 7 oktober 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
asbest

'Onnodig veel paniek bij vondst van asbest'

De vondst van asbest leidt vaak tot grote saneringsacties en emotionele reacties terwijl de risico's voor mensen vaak minimaal zijn.
Door NU.nl

Dat stelt onder meer de burgemeester van Alkmaar, twee topmannen van woningcorporaties Mitros en Talis en de Nijmeegse hoogleraar Besturen en Veiligheid Ira Helsloot in het pamflet Laten we eindelijk normaal doen over asbest, waar de Volkskrant over schrijft.

De kosten en baten staan niet meer in verhouding vinden de ondertekenaars. Het inademen van de asbestvezels kan longkanker en asbestose veroorzaken. "Maar het meeste asbest is in gebouwen verwerkt op plaatsen die niet in verbinding staan met de lucht", aldus Helsloot. "Zelfs als er wat materiaal loskomt en je zou het inademen, bijvoorbeeld na een brand ergens in de buurt, is het risico relatief klein."

De hoogleraar vergelijkt het met passief meeroken in een kroeg. "Het wordt pas gevaarlijk voor je gezondheid als je het dag in dag uit doet."

Vanaf 2024 zijn alle asbestdaken verboden in Nederland. Particulieren, bedrijven of overheidsinstellingen kunnen dan een dwangsom opleggen om de verwijdering af te dwingen. "Complete waanzin", noemt Helsloot dat. Het verplicht verwijderen is volgens hem "schijnveiligheid".

Risico's

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu blijft echter achter het besluit staan. "Het is evident dat asbestdeeltjes schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid als je ermee in aanraking komt. De asbestregels zijn bedoeld om de risico's voor blootstelling te verminderen."

Sinds 1994 mag er geen asbest meer gebruikt worden. Als het verbod ingaat in 2024 zijn de jongste asbestdaken dertig jaar oud. "Dan kunnen asbestdeeltjes vrijkomen door de invloed van weer en wind", aldus Dijksma.


Lees meer over:

GezondheidAsbest

Aanbevolen artikelen