De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft bij het Amphia Ziekenhuis in Breda en Oosterhout structurele tekortkomingen vastgesteld op het gebied van patiëntveiligheid. 

De ziekenhuizen zijn voor zes maanden onder verscherpt toezicht geplaatst, maakt de inspectie woensdag bekend.

Volgens IGZ zijn er onder meer problemen met de manier waarop (risicovolle) medicijnen worden gereedgemaakt en toegediend. Daarnaast schort het aan het zogenoemde veiligheidsmanagementsysteem van het ziekenhuis.

''Hoewel met externe druk van de inspectie, het ziekenhuis wel adequate verbeterplannen maakt, constateert de inspectie dat het ziekenhuis aantoonbaar moeite heeft met de borging van verbetermaatregelen'', aldus IGZ.

Verbeterpunten

Het bestuur van Amphia Ziekenhuis zegt de bevindingen serieus te nemen. ''Wij herkennen de geconstateerde verbeterpunten en zijn hier ook al mee bezig. Rondom de medicatieveiligheid heeft de inspectie reeds geconcludeerd dat de verbeteringen op schema lopen. Wij pakken de bevindingen van de Inspectie op om met nog meer voortvarendheid alle overige verbeteringen binnen de gestelde zes maanden door te voeren'', aldus bestuursvoorzitter Olof Suttorp.

In 2013 werden er ook al tekortkomingen in het ziekenhuis in Breda geconstateerd. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) waren er te veel personeelswisselingen geweest. Ook de verplichte dubbele controle bij het maken en toepassen van geneesmiddelen was niet altijd toegepast.