Het UWV zou net afgestudeerde basisartsen willen inzetten bij de herbeoordeling van arbeidsongeschikten om de achterstand weg te werken. Novag, de vakbond van UWV-artsen noemt het voorstel "ontoelaatbaar en onaanvaardbaar".

In Trouw zegt de vakbond dat beginnende artsen niet bekwaam en bevoegd genoeg zijn om herbeoordelingen te doen bij mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

"Dat is in strijd met de wet, de medische beroepsnormen, het tuchtrecht en het professioneel statuut verzekeringsartsen", aldus Wim van Pelt, de voorzitter van Novag.

De Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) laat weten ook ontevreden te zijn over de aanpak. "Een herbeoordeling na soms vele jaren, met alle gewenning aan de uitkeringssituatie, is een complexe verzekeringsgeneeskundige opdracht die hoge eisen stelt aan de kwaliteit en vaardigheden van de verzekeringsartsen."

UWV-voorzitter Fred Paling zegt tegen de krant dat de beoordelingen door de basisartsen "prima" kunnen. "We kijken al langer of de relatie opleiding-werk voor net afgestudeerde basisartsen slimmer is te combineren. Nu krijgen artsen die de vierjarige studie tot verzekeringsgeneeskunde gaan doen in het eerste jaar wel heel veel theorie en heel weinig praktijk."

Het UWV-bestuur hoopt met de inzet van basisartsen de huidige UWV- artsen niet te veel te belasten. De basisartsen moeten tienduizend herbeoordelingen op zich nemen.