Onethische handelingen blijven mensen minder goed bij dan neutraal gedrag. Een mogelijke verklaring is dat mensen zichzelf als goed persoon willen blijven zien.

"We zijn geneigd om onethische handelingen te vergeten. Wanneer we ze wel onthouden, dan zijn de herinneringen minder helder en gedetailleerd dan herinneringen aan neutraal gedrag", schrijven onderzoekers van de Princeton Universiteit in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS

De psychologen voerden negen verschillend opgezette studies uit met in totaal 2.100 proefpersonen. Op basis van de uitkomsten stellen zij vast dat als iemand de eigen ethische grenzen overschrijdt, de hersenen worden beïnvloed. Als gevolg hiervan slaat het geheugen deze momenten minder goed op.

Zelfbeeld

De Princeton-onderzoekers argumenteren dat onethisch gedrag in tegenspraak is met het relatief positieve zelfbeeld dat mensen vaak hebben. Mensen zijn daardoor waarschijnlijk gemotiveerd om slecht gedrag te vergeten. 

Eerdere onderzoeken naar vergeetgedrag bij nare ervaringen suggereerden dat de "wil om te vergeten" inderdaad kan afdwingen dat het geheugen momenten minder goed opslaat.

Daarnaast is het mogelijk zo dat mensen simpelweg minder vaak terug denken aan hun eigen onethische gedrag, wat eveneens bijdraagt aan het vergeten ervan.

Dat mensen onethisch gedrag sneller vergeten, biedt een eventuele verklaring voor het feit dat mensen vaak langdurig in oneerlijk gedrag vervallen. Dat is vooralsnog namelijk moeilijk te verklaren.