Het Tropeninstituut stopt met de afdeling biomedical research. Dat heeft als gevolg dat er geen onderzoek meer wordt gedaan naar tuberculose.

Mogelijk heeft het besluit van de regering om de subsidie te verlagen te maken met het stopzetten van de afdeling, zo staat in Het Parool.

Het onderzoek naar de ziekte van Weil en naar malaria wordt wellicht ondergebracht in het AMC Amsterdam. Het is nog niet bekend of een ander team het onderzoek naar tbc zal overnemen.

"Heel spijtig. Tuberculose is de dodelijkste infectieziekte. Het komt vooral voor in ontwikkelingslanden en Oost-Europa. Door de sterke instroom van migranten zijn in Nederland vorig jaar zes procent meer nieuwe tbc-patiënten waargenomen", vertelt oud-medewerker Arend Kolk.