Mogelijk 36,5 procent van de promovendi aan de UvA is klinisch depressief. Het risico op een stemmingsstoornis zou toenemen wanneer het proefschrift meer tijd in beslag neemt dan gemiddeld.

Het UvA-promovendinetwerk UvAPro hield een enquête onder promovendi (PhD'ers) nadat bij een soortgelijke enquête aan de universiteit van California - Berkeley geconcludeerd werd dat promovendi een hoog risico lopen op depressies. Dat meldt Folia, het journalistieke medium van de UvA.

Ook in België is een onderzoek gedaan naar het geestelijk welzijn van promotiestudenten. Daar bleek dat een derde van de studenten met geestelijke problemen heeft te kampen.

Promovendi werden twintig vragen voorgelegd over blijheid en droefheid. In de samenleving valt gemiddeld 19 procent van de respondenten in de risicogroep van personen die mogelijk klinisch depressief zijn. Onder UvA-promovendi blijkt dit met 36,5 procent bijna het dubbele te zijn.

Oorzaak

Volgens het onderzoek neemt het risico om in een depressie te raken toe naarmate promovendi langer met hun proefschrift bezig zijn. Bovendien zal een promovendus die geen financiële vergoeding voor zijn onderzoek ontvangt eerder tekenen van depressie vertonen dan PhD’ers die er wel voor betaald krijgen.

Vooral vrouwen lijken in de risicogroep te vallen, gemiddeld 40 procent tegen 31 procent bij mannen. Dit is opvallend omdat in het Amerikaanse onderzoek geen verschil tussen mannen en vrouwen werd waargenomen.

Het promovendinetwerk roept de UvA op meer bewustzijn te creëren onder promotiestudenten en hun begeleiders over het risico op depressie. "We denken dat dit probleem niet alleen aan de UvA speel, maar de manier waarop universiteiten ermee omgaan verschilt wel", aldus Remmert Daas, voorzitter van het promovedninetwerk.

Men spreekt van een klinische depressie wanneer er aan een aantal medische criteria wordt voldaan. Niet iedere depressieve, sombere of verdrietige stemming valt namelijk onder een psychische aandoening