Mensen die hun astma moeilijk onder controle krijgen en gebaat zijn bij fysiotherapie, moeten dat vergoed krijgen. Daar pleit het Longfonds dinsdag voor op Wereld Astma Dag.

"Fysiotherapie helpt, net als bij de longziekte COPD", zegt Hendrien Witte, directeur van de Longfonds patiëntenvereniging. "Alle reden om het ook bij deze vorm van astma te vergoeden uit de basisverzekering."

Bij COPD, eveneens een ongeneeslijke longziekte waarbij het belangrijk is dat mensen hun conditie op peil houden, wordt vanaf een bepaalde fase in het ziekteproces wel fysiotherapie vergoed.

"Mensen met moeilijk behandelbaar astma kampen met dezelfde klachten, maar krijgen niet dezelfde behandeling. Dat voelt onrechtvaardig", zegt Witte.

Medicijnen

In Nederland hebben een miljoen mensen een longziekte, ruim de helft daarvan heeft astma. Van hen krijgt één op de vijf (113.000 mensen) astma moeilijk onder controle. Medicijnen helpen wel, maar onvoldoende. Hyperventileren, vermoeidheid, minder bewegen, overgewicht en psychische problemen komen bij deze groep patiënten vaker voor.

"Fysiotherapie en begeleid bewegen helpen hen om grip te krijgen op hun astma en hun leven. Het kan een positieve invloed hebben op de kwaliteit van leven, die niet kan worden bereikt met het louter voorschrijven van medicijnen", zegt Alex van 't Hul van het Radboud UMC in Nijmegen. "Maar veel patiënten krijgen deze behandeling niet. Zo krijgen we het aandeel moeilijk behandelbaar astma niet naar beneden."