Dat mannen in de evolutie een lager stemgeluid dan vrouwen hebben ontwikkeld, is niet om indruk te maken op vrouwen, maar vooral om andere mannen te intimideren.

Tot die conclusie kwamen onderzoekers van de Pennsylvania State University. Zij luisterden naar 1.721 opnames van diverse soorten apen en mensen.

Gebaseerd op een analyse van deze opnames stelden de onderzoekers een 'basisfrequentie' vast van de toonhoogte bij beide sekses. Bij polygame apensoorten, waarbij mannetjes paren met meerdere vrouwtjes, was een groter verschil tussen de geluiden dan bij monogame soorten.

Dit verschil zou mogelijk komen doordat er tussen de mannelijke sekse van polygame soorten onderling meer competitie is. Een lager stemgeluid kan intimiderend zijn en daardoor meer kans bieden op een partner.

Mensen

De onderzoekers keken ook naar mensen. Wanneer de opnames van stemgeluiden van mannen werden afgespeeld voor een panel, werden lagere toonhoogtes bestempeld als dominant en intimiderend, door zowel mannen als vrouwen. Vrouwen vonden deze stemgeluiden ook aantrekkelijk, maar bovenal dominant.

Volgens de onderzoekers is het verschil in toonhoogte het grootst bij mensen. Dit zou er volgens hen op wijzen dat de mens van oorsprong niet monogaam was.

Test

In een tweede experiment werden audio-opnames gemaakt van 258 vrouwen en 175 mannen waarbij zij steeds dezelfde tekst voorlazen. Iedere vrouwenstem werd door vijftien mannen beoordeeld in hoeverre zij die persoon geschikt vonden voor een langetermijnrelatie. Iedere mannenstem werd door vijftien vrouwen beoordeeld.

Daarnaast werd iedere mannenstem door vijftien andere mannen beoordeeld op het niveau van dominantie.

Terwijl bij vrouwen de toonhoogte weinig invloed had op hoe aantrekkelijk zij werden bevonden door mannen, was dit bij mannen wel degelijk het geval.

Dominant

Nadat de onderzoekers de resultaten analyseerden, kwamen zij tot de conclusie dat een lager stemgeluid drie keer zo vaak bestempeld wordt als dominant dan dat het als aantrekkelijk wordt bevonden.

In een derde onderdeel van het onderzoek zagen de onderzoekers dat mannen met een laag niveau van het stresshormoon cortisol en een hoog niveau testosteron, en dus een beter immuunsysteem, vaak een lagere stem hebben.

Volgens hoofdonderzoeker David Puts geeft een lage stem een man de mogelijkheid om zich groter en dominanter voor te doen zonder te hoeven vechten. "Dit is wellicht nog belangrijker geworden nadat de mensheid dodelijke handwapens ontwikkelde."