Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) maakt een wetenschappelijk onderzoek mogelijk naar euthanasie bij kinderen van één tot twaalf jaar. 

Ze wil ook een steunpunt financieren voor kinderartsen die met kindereuthanasie te maken krijgen. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) wilde graag zo'n onderzoek en ontwikkelt een dergelijk steunpunt.

Voor baby's is er al een regeling voor levensbeëindiging en kinderen vanaf 12 jaar vallen onder voorwaarden onder de euthanasiewet. Over de tussengroep is veel discussie. Een meerderheid van de Tweede Kamer staat ervoor open dat levensbeëindiging mogelijk wordt bij kinderen van één tot twaalf jaar.

Er is nu één optie. Een arts kan een beroep doen op ''overmacht in de zin van een noodtoestand''. Daarvan kan sprake zijn als bijvoorbeeld pijnbestrijding bij zeer ernstig zieke kinderen echt niet werkt.

Voor genoemd onderzoek heeft Schippers bijna 4 ton uitgetrokken. De kosten van het steunpunt zijn nog niet duidelijk. Het wordt afgestemd met artsenfederatie KNMG en wordt naar verwachting in 2016 operationeel.