Onderzoekers van de Vrije Universiteit van Amsterdam hebben plekken op het menselijke genoom gevonden die de verschillen in geluksgevoel tussen mensen verklaren. Het is voor het eerst dat een dergelijke ontdekking is gedaan.

De bevindingen van het onderzoek onder ruim 298.000 mensen zijn gepubliceerd in Nature Genetics.

De onderzoekers vonden drie genetische varianten voor geluk, twee varianten die verschillen in depressieve symptomen verklaren en elf locaties op het humane genoom die verschillen in neuroticisme kunnen verklaren.

De genetische varianten voor geluk komen vooral tot uiting in het centrale zenuwstelsel en het bijnier- en alvleeskliersysteem. 

Genetische invloed

Eerder familie- en tweelingonderzoek, onder andere met gegevens van het Nederlands Tweelingen Register, heeft aangetoond dat individuele verschillen in geluk en welbevinden gedeeltelijk kunnen worden toegeschreven aan genetische verschillen tussen mensen.

Geluk en welvinden krijgt steeds meer aandacht binnen verschillende onderzoek-disciplines. Vooral vanwege de toenemende bevestiging dat welbevinden gerelateerd is aan mentale en fysieke gezondheid speelt welbevinden een steeds grotere rol in het uitstippelen van beleid.

Mijlpaal

VU-hoogleraar Meike Bartels is de studie een mijlpaal en een nieuw begin. "Een mijlpaal omdat we nu werkelijk kunnen spreken over genetische invloeden op geluk, en een begin vanwege het feit dat het tot nu toe om drie varianten gaat die nog maar een klein beetje van de verschillen tussen mensen verklaren. We verwachten dat er vele varianten zijn die een rol zullen spelen. Ook kunnen we door het vinden van deze varianten het samenspel met de omgeving beter bestuderen, want de omgeving speelt ook zeker een rol bij verschillen in geluksgevoel".