Het middel vinorelbine blijkt een effectief medicijn tegen een bepaald type darmkanker. Dit terwijl het twintig jaar geleden werd afgedankt omdat het niet leek te werken.

"Er zijn in het verleden onderzoeken geweest naar de effectiviteit van dit middel bij darmkanker, maar daar kwam nooit echt iets uit", vertelt René Bernards, arts van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam. Bernards deed opnieuw onderzoek naar vinorelbine, dat toegediend wordt tijdens chemotherapie. Hij kwam erachter dat het middel tóch werkt, maar alleen bij mensen met zogenoemde BRAF-achtige typen darmkanker.

BRAF is de naam van een gen. Darmtumoren waarin dit gen gemuteerd is, blijken zeer gevoelig voor behandeling met vinorelbine. Twee op de tien darmkankerpatiënten hebben een tumor met een BRAF-mutatie of gedragen zich als zodanig. Op andere typen tumoren heeft vinorelbine geen effect, wat de mislukte tests in het verleden verklaart.

Personalisering

Het onderzoek sluit aan op de opmars van gepersonaliseerde kankerbehandelingen. Daarbij wordt gekeken welke eigenschappen een tumor heeft, bijvoorbeeld welke afwijkingen in het DNA zitten. Met die kennis kan een specifiekere behandeling worden gegeven.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Cell. Binnenkort start in het Antoni van Leeuwenhoek een klinische proef met vinorelbine bij een selecte groep darmkankerpatiënten.