De website Watikwens.nl stelt mensen in staat om persoonlijke laatste wensen bij ziekte en overlijden online vast te leggen.

Het platform kwam woensdag online en is geen vervanging voor formele documenten als een testament of euthanasieverklaring, maar bedoeld voor persoonlijke wensen en afspraken.

Gebruikers hebben beschikking over een menu met invulopties. Zij kunnen onder meer noteren welke muziek er tijdens de uitvaart gedraaid moet worden, of welke laatste boodschap men aan nabestaanden wil doorgeven. Ook praktische zaken als de overdracht van wachtwoorden kunnen op de site worden vastgelegd.

"Het biedt mensen de kans om vooraf goed te beschrijven en vast te leggen wat er moet gebeuren als je ziek wordt of komt te overlijden, zodat je dat ook met familie en geliefden kunt delen. Anders beslissen anderen dat na je dood en dat is een gemiste kans", zegt bedenker Jos Verspaget van Watikwens.nl.

Tijd

Verspaget stelt dat veel mensen de tijd niet gegund is om met de familie of de partner te bespreken wat er na het overlijden moet gebeuren.

Uit marktonderzoek dat hij liet uitvoeren zou blijken dat er behoefte was aan een website waar dit kan worden vastgelegd. De dienst moet ook internationaal worden aangeboden en is niet verbonden aan een verzekeraar of een zorg- of uitvaartorganisatie.