Amerikaanse chirurgen van het John Hopkins Ziekenhuis in Baltimore hebben de allereerste orgaantransplantaties tussen hiv-patiënten ooit volbracht.

De lever en een nier van een overleden persoon met hiv gingen naar twee verschillende mensen die ook besmet zijn met het virus.

De succesvolle operaties komen drie jaar na het afschaffen van een wet die orgaantransplantaties van mensen met het virus verbiedt. Volgens het ziekenhuis sterven er jaarlijks tussen de vijfhonderd en zeshonderd mensen met hiv, van wie de organen nog gezond zijn. Nu is aangetoond dat een transplantatie mogelijk is, kunnen volgens het ziekenhuis veel levens worden gered.

Volgens een professor van het ziekenhuis gaat het erg goed met de patiënten.

Nederland

In Nederland heeft Eurotransplant een hiv voor hiv-programma, waarbij een donor met hiv na overlijden zijn organen kan afstaan aan een wachtlijstpatiënt met hiv. Er moet in dat geval wel medisch sprake zijn van een match tussen donor en ontvanger.

De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) laat aan NU.nl weten dat tot op heden een dergelijke transplantie nog niet heeft plaatsgevonden in Nederland.

Gezonde ontvanger

Hiv is op dit moment nog een belemmering voor orgaan- en weefseldonatie naar gezonde ontvangers. Artsen kunnen bij uitzondering soms toch besluiten om een orgaan te accepteren. Dat kan als een patiënt op de wachtlijst binnen afzienbare tijd zal overlijden. Het ontvangen van een orgaan van iemand met hiv geeft dan betere overlevingskansen dan langer op de wachtlijst staan.

Het is volgens de NTS niet ondenkbaar dat de ziekte, die momenteel een belemmering vormt voor donatie, in de nabije toekomst dit niet meer is door veranderende medische inzichten.