De behandeling van huidkanker kan vele malen effectiever door de therapie af te stemmen op de individuele kenmerken van de patiënt en de tumor.

Ongeveer één op de vijf Nederlanders krijgt tijdens zijn leven te maken met het basaalcelcarcinoom, een vorm van huidkanker die voornamelijk wordt veroorzaakt door een overmaat aan zonlicht.

In haar promotieonderzoek adviseert Marieke Roozeboom om niet iedere patiënt zomaar met dezelfde methode te behandelen. Er zijn (naast operatief verwijderen) drie gangbare behandelingen voor het basaalcelcarcinoom: fotodynamische therapie, een vorm van lichttherapie, imiquimod-crème en 5-fluorouracil-crème.

De promovendus onderzocht het effect van de drie verschillende therapieën bij honderden patiënten. Daaruit bleek onder meer dat fotodynamische therapie slechts in 58 procent van de gevallen succesvol was. Bij de imiquimod-crème en 5-fluorouracil-crème werden percentages van 80 procent en 68 procent gemeten. "Imiquimod-crème zou dan ook in de meeste gevallen de eerste behandelkeuze moeten zijn", aldus Roozeboom.

Behandeling

Voornamelijk op basis van ervaring past de dermatoloog één van deze behandelingen toe. "Maar dat kan veel effectiever", zegt Roozeboom. "Niet iedere tumor en patiënt zijn namelijk gelijk."

Volgens de onderzoekster is het gebruik van crème goedkoper dan de fotodynamische therapie, die in het ziekenhuis moet worden uitgevoerd. Dit moet echter niet leidend zijn. De moderne therapie met behulp van licht kan namelijk "in bepaalde gevallen wel succesvoller zijn." Patiënten ouder dan zestig jaar met een tumor op de benen bleken bijvoorbeeld veel beter te reageren op fotodynamische therapie.

Het basaalcelcarcinoom is een type tumor dat niet agressief is en vaak oppervlakkig aanwezig is. Toch kan het veel overlast veroorzaken, zoals jeuk, pijn en bloedingen.