Donderdag 18 augustus 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Hartaanval treft in Amerika steeds jongere mensen

De gemiddelde leeftijd waarop mensen in de Verenigde Staten een hartinfarct krijgen is tussen 1995 en 2015 gedaald van 64 naar 60 jaar.
Door NU.nl

Cardiologen van het ziekenhuis van Cleveland volgden in deze periode bijna 4.000 slachtoffers van een hartaanval. Hun leeftijd bleek elke vijf jaar te dalen, schrijven diverse internationale media. 

De leeftijdsdaling lijkt verklaarbaar door het toenemende obesitasprobleem. Het percentage hartaanvalslachtoffers met obesitas steeg tussen 1995 en 2015 van 24 naar 31 procent. Ook had de groep vaker hoge bloeddruk, en leed ze vaker aan de longaandoeningen chronische bronchitis en longemfyseem.

Deze cijfers zijn in lijn met de algehele cijfers over het voorkomen van obesitas, hoge bloeddruk en longaandoeningen in heel Amerika. Dit in tegenstelling tot het aantal rokers. Waar Amerikanen over de gehele linie minder zijn gaan roken, groeide het aandeel rokers onder hartaanvalslachtoffers van 28 naar 46 procent.

Nederland

"Het lijkt mij vrij duidelijk dat er in Amerika sprake is van een verband tussen factoren als toenemende obesitas, hoge bloeddruk en een ongezonde leefstijl enerzijds en hartinfarcten anderzijds", vertelt een woordvoerder van de Hartstichting tegenover NU.nl.

Mede omdat de Amerikaanse leefstijl heel anders is, laten de resultaten van dit onderzoek zich moeilijk vertalen naar Nederland. "Wij hebben geen cijfers over ontwikkelingen in de leeftijd waarop mensen in Nederland een hartaanval krijgen", aldus de Hartstichting. "De kans is in elk geval klein dat iemand op jonge leeftijd een hartaanval krijgt. Hoe jonger mensen zijn, hoe minder risicofactoren er over het algemeen meespelen."

In Nederland krijgen elke dag 78 mensen een hartaanval.


Lees meer over:
Gezondheidhartaanval

Aanbevolen artikelen