De zorg aan mensen die moeite hebben met het verkrijgen, begrijpen en gebruiken van gezondheidsinformatie over hun eigen situatie kan beter, stelt het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL).

Zowel op organisatieniveau als in de directe patiëntenzorg kunnen verbeteringen worden doorgevoerd.

Ruim drie op de tien Nederlanders heeft moeite met de gezondheidsinformatie die ze krijgen. Als ook wordt gekeken naar aspecten als motivatie en zelfvertrouwen, heeft iets minder dan de helft van de Nederlanders (48 procent) moeite om de regie te voeren over gezondheid en ziekte.

Volgens het NIVEL worden mensen met lage gezondheidsvaardigheden in de zorg nog te weinig als probleem erkend en in de spreekkamer nog slecht herkend.

Meestal ontbreekt een breed organisatiebeleid ten aanzien van mensen met lage gezondheidsvaardigheden. Ook is er een gebrek aan tijd en middelen om extra aandacht te besteden aan deze patiënten.

Het instituut zegt dat patiënten die moeite hebben met het begrijpen van de gezondheidsinformatie slechtere gezondheidsuitkomsten en minder goede ervaringen met de zorg hebben. Ook maken ze meer kosten.