Nederlandse jongeren tussen de elf en vijftien jaar zijn de afgelopen vier jaar weer minder gaan drinken en roken.

Het percentage van 15-jarigen dat tussen 2009 en 2013 ooit heeft gerookt, daalde van 44 naar 34 procent. Het percentage dat wekelijks drinkt, ging van 22 naar 16 procent.

Dat blijkt uit een groot internationaal onderzoek naar het welzijn en de gezondheid, waarvan de resultaten dinsdag zijn bekendgemaakt. De cijfers van het zogenoemde HBSC-rapport, geschreven in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), worden elke vier jaar geanalyseerd.

Aan het onderzoek onder 200.000 kinderen in Europa werkten ook de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau mee.

Het gebruik van alcohol en rookwaren in Nederland ligt nu rond het Europese gemiddelde. De elf- en dertienjarigen drinken wekelijks wel minder vaak dan hun Europese leeftijdgenoten.

Risicogedrag

Uit het vorige rapport bleek al dat Nederlandse jongeren minder risicovol verdrag vertoonden. Deze trend heeft zich doorgezet.

Ook het aantal 15-jarigen dat ooit seks heeft gehad, is gedaald. Het percentage zakte van 26 in 2005 naar zestien in 2013. In slechts vier landen is dit aantal lager. De levensstijl van de Nederlandse jeugd is in vergelijking met Europese leeftijdsgenoten niet bijzonder gezond. Ze eten volgens het onderzoek minder vaak fruit, drinken meer frisdrank en kijken relatief veel televisie.

Jongeren zijn over het algemeen tevreden over hun leven en beoordelen dit met een zes of hoger.