Uit nieuw onderzoek blijkt dat het niet zichtbaar uitstallen van pakjes sigaretten in supermarkten leidt tot een daling van het roken.

Het onderzoek dat is gedaan door Nederlandse en Engelse onderzoekers geldt echter wel voor het beperkt tonen van sigaretten bij supermarkten in Engeland.

Maar mede-onderzoeker Anton Kunst, AMC-hoogleraar Sociale Epidemiologie zegt dat de situatie hetzelfde zou kunnen zijn in Nederland. "Als de effecten die in Engeland zijn waargenomen, worden vertaald naar Nederland, dan neemt het aantal rokers binnen drie jaar met ongeveer 40.000 rokers af", aldus Kunst.

In Nederland is reclame en uitstalling bij verkooppunten nog steeds toegestaan, ondanks internationale verdragen tegen reclame voor tabak. Vele medische organisaties pleiten voor invoering van een reclameverbod.

Engeland

In april 2012 werd in Engeland een verbod ingevoerd op reclame voor tabaksproducten in grotere winkels zoals supermarkten.

De onderzoekers onderzochten de effecten hiervan met enquêtes die maandelijks werden gehouden tussen 2009 en 2015. Het aantal rokers was vrijwel constant in de jaren vóór de invoering van het reclameverbod. Na de invoering daalde het aantal rokers met 1,5 procent.