De mate waarin een vrouw tijdens de zwangerschap wordt blootgesteld aan luchtvervuiling is van invloed op het geboortegewicht van het kind. Hoe meer vervuiling, hoe groter de kans op een lager gewicht.

Dat zegt promovenda Esmée Bijnens in haar promotieonderzoek voor de Universiteit Hasselt/Maastricht.

Hierin concludeert zij dat een goede luchtkwaliteit én urbane planning, met aandacht voor groen, een gunstig effect hebben op zowel de gezondheid van pasgeborenen als op de gezondheid later in het leven.

Onderzoekers bekeken de gevolgen van blootstelling van zwangere vrouwen aan luchtvervuiling, verkeer en groene ruimte rond de woning op het geboortegewicht en op verouderingstekenen in het placentaweefsel.

Tweelingen

Het onderzoek werd gehouden onder 4.760 tweelingen. "Tweelingenonderzoek maakt het mogelijk om het relatieve belang van genen en omgeving op die punten te onderscheiden", aldus Bijnens.

Ook werd duidelijk dat met toename van de luchtvervuiling de kans op een laag geboortegewicht groter wordt. "Hoe meer blootstelling aan luchtvervuiling tijdens de zwangerschap, hoe groter de kans bij tweelingen om, in verhouding tot de zwangerschapsduur, te licht geboren te worden. Zo stelden we vast dat bij een stijging in luchtvervuiling van 10 microgram per kubieke meter er 34 procent méér kinderen zijn die te licht geboren worden", legt de onderzoekster uit.

Als de luchtkwaliteit in de toekomst zou dalen tot onder de limiet van de WHO (20 microgram per kubieke meter), dan zou het risico om te licht geboren te worden met 40% kunnen dalen bij tweelingen geboren tussen week 32 en 36 van de zwangerschap.