Zeeland en Drenthe tellen relatief gezien de meeste hardloopwedstrijden van Nederland. Per jaar worden er ruim 28 wedstrijden gehouden per 100.000 inwoners.

In Amsterdam, Rotterdam en Groningen worden de meeste wedstrijden gehouden, terwijl het relatieve aantal in de provincies meevalt. Dat blijkt uit cijfers van Atletiekunie die Beslist.nl heeft opgevraagd.

De minste hardloopwedstrijden worden in Flevoland georganiseerd: daar zijn zo'n negen wedstrijden per jaar.

Zondag is de populairste dag om een wedstrijd te organiseren, buiten het weekend kan er op woensdag nog geregeld gerend worden.

In januari worden de meeste hardloopwedstrijden georganiseerd: rond de jaarwisseling zijn er veel Nieuwjaarslopen waardoor het aantal flink oploopt. In februari is er een flinke dip, net als de vakantiemaanden juli en augustus.