Mensen die het APOE4-gen bij zich dragen, waardoor de kans op het krijgen van Alzheimer twee keer zo groot is, hebben baat bij hersenoefeningen.

Het blijven uitdagen van het brein maakt dat een bepaald eiwit minder wordt aangemaakt. Dat eiwit kan bij mensen die het APOE4-gen bij zich dragen, opstapelen in de hersenen en ertoe leiden dat iemand Alzheimer krijgt. Een op de vijf mensen draagt het gen bij zich, zo melden de onderzoekers.

De Mayo Clinic onderzocht 393 mensen zonder dementie, waarvan 53 een geringe cognitieve stoornis (MCI) hebben. Iemand met MCI heeft klachten over het geheugen of over een andere manier van het verwerken van informatie door de hersenen. Die 53 mensen kregen verschillende hersenscans, er werd bloed bij hen afgenomen en onderzoek gedaan naar welke genen zij bij zich droegen.

De onderzoekers ontdekten in hun studie, beschreven in tijdschrift Neurology, dat als iemand minstens veertien jaar onderwijs heeft gevolgd en tot op latere leeftijd de hersenen bleef uitdagen met puzzels en bijscholing, de dragers van het gen minder kans hadden op het ontwikkelen van Alzheimer.

Het oefenen van de hersenen kan volgens de onderzoekers sowieso helpen bij het verlaten van het opkomen van Alzheimersymptomen. Verder onderzoek naar specifieke doelgroepen is echter nodig om daar bewijs voor te kunnen vinden.