Bij borstsparende operaties wordt nog niet altijd gebruik gemaakt van echogeleide chirurgische technieken, die superieur zouden zijn aan de standaardmethodes.

Dat zegt radioloog Max Haloua, die donderdag promoveert aan het VU Medisch Centrum (VUmc) op een onderzoek naar dit onderwerp.

Met de echogeleide techniek kan een tumor in 97 procent van de gevallen in één keer volledig worden verwijderd. Met de standaardtechniek blijft in 17 procent van de gevallen iets achter. Daarnaast wordt met de nieuwe techniek twee keer minder gezond borstweefsel verwijderd.

Voordelen

Met de echogeleide techniek hoeven patiënten minder vaak opnieuw geopereerd worden. Ook is het cosmetisch resultaat van de borstsparende behandeling beter dan na behandeling met de standaardmethode en is er sprake van een hogere patiënttevredenheid. 

Doordat er minder vervolgoperaties, -opnames en -behandelingen nodig zijn zou er minstens een miljoen euro per jaar kunnen worden bespaard als volledig op de nieuwe methode wordt overgestapt.

Geen routine

"In Nederland wordt de echogeleide techniek nog niet routinematig toegepast, wat gezien onze resultaten te betreuren valt", zegt Haloua. "Het is niet meer van deze tijd om alleen met de tastzin te opereren terwijl de tumor makkelijk in beeld gebracht kan worden met behulp van echografie."

In het grootste Amerikaanse vakblad over kankerchirurgie, Annals of Surgical Oncology, werd onlangs geopperd om van echogeleide operaties voor borstkanker de standaard te maken.