Een partner is bepalender voor het ontstaan van overgewicht dan de manier waarop iemand is opgevoed. Hoe iemand leeft op latere leeftijd is belangrijker dan de leefstijl tijdens de jeugd.

Onderzoekers van de Universiteit van Edinburgh vergeleken de data van 20.000 mensen uit Schotse families.

De deelnemers werden opgemeten, gewogen, hun genen werden vergeleken en er werd hen gevraagd naar hun woonomgeving in het verleden en het heden.

Uit de studie, gepubliceerd in PLoS Genetics, bleek dat genen de basis leggen voor overgewicht, maar dat de leefomgeving ook van invloed is. "Mensen die slechte genen hebben kunnen door hun leefstijl aan te passen op die manier toch de kans op overgewicht verkleinen", aldus onderzoeker Chris Haley in een reactie aan Telegraph.

Een partner is daarvoor bepalend, zo menen de wetenschappers, omdat die van grote invloed is op hoeveel iemand eet, sport en leeft in het algemeen.

De studie moet onderzoekers verder helpen om de link tussen overgewicht, genen en leefstijl nog verder te onderzoeken.