Donderdag 26 mei 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Narcist

'Narcist niet altijd tevreden met zichzelf'

Narcisten zijn niet altijd tevreden met zichzelf. Onderzoekers stellen dat de omschrijving van narcisme als iemand met een overdreven vorm van zelfwaardering, onterecht is.
Door NU.nl

De resultaten van hun onderzoek zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Current Directions In Psychological Science.

"In onderzoek bij volwassenen zijn de correlaties tussen narcisme en zelfwaardering laag. Bij kinderen en adolescenten wordt er helemaal geen verband gevonden", aldus eerste auteur Eddie Brummelman van de Universiteit van Amsterdam in NRC vrijdag.

Volgens de onderzoekers zijn zelfwaardering en narcisme twee verschillende dingen. Het is belangrijk om de twee concepten te onderscheiden, zodat oplossingen kunnen worden gevonden om ervoor te zorgen dat de zelfwaardering bij kinderen wordt vergroot maar niet het narcisme.

Uit eerder onderzoek door Brummelman bleek dat kinderen meer kans hebben op narcisme naarmate hun ouders ze meer op een voetstuk plaatsen. Een gezonde zelfwaardering en narcisme kunnen al ontstaan op zevenjarige leeftijd.

Mensen met narcisme voelen zich vaak superieur aan anderen en vinden dat ze daarom meer recht hebben op privileges. Indien ze die niet krijgen, kunnen ze agressief worden.

Aanbevolen artikelen