Jongeren met weinig ouderlijk toezicht, drinken meer alcohol dan jonge mensen die dit toezicht wel hebben. Ook doen deze adolescenten het geheimzinnigst over hun alcoholconsumptie.

Onderzoekers van de Universiteit van Belfast en de Universiteit van Glasgow bestudeerden data van 4.937 jonge mensen tussen de 11 en 17 jaar oud over een periode van 2000 tot 2011. De resultaten van de studie zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Addiction.

Een conclusie uit het onderzoek is dat niet de relatie tussen ouder en kind het gevolg is van het meer nuttigen van alcohol door adolescenten, maar wel de regels die ouders stellen aan hun kinderen. Adolescenten met minder of weinig ouderlijk toezicht, dronken meer alcohol dan jongeren die deze toezicht wel hadden.

Onderzoeker Mark McCann van de Universiteit van Glasgow noemt dit een bevestiging dat de rol van ouders een belangrijke factor is in het gebruik van alcohol onder jongeren. "We dachten al dat als het gaat om gezondheidsgedrag, bijvoorbeeld het gebruik van alcohol, de regels van ouders meer van invloed zijn dan factoren van buitenaf, zoals druk van vrienden of sociale media."

Gevolgen

De onderzoekers willen benadrukken wat de gevolgen zijn van het gebruik van alcohol op de lange termijn.

"Tijdens de adolescentie gaan mensen vaak beginnen met het gebruik van alcohol. (..) Het ondersteunen van ouders tijdens de adolescentie van hun kinderen, in plaats van alcoholvoorlichting aan ouders, kan bruikbaar zijn voor overheidscampagnes die gezond gedrag onder jongeren promoten", aldus McCann.