Dinsdag 28 juni 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Schippers trekt 16 miljoen uit voor onderzoek antibioticaresistentie

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid trekt de komende zes jaar 16 miljoen euro extra uit voor onderzoek naar antibioticaresistentie.
Door: ANP/NU.nl

Steeds meer bacteriën worden ongevoelig voor antibiotica. Een van de oorzaken daarvan is overmatig en onzorgvuldig gebruik van antibiotica in de zorg en in de veehouderij. Eenvoudig te genezen ziektes als blaasontsteking kunnen daardoor weer levensbedreigend worden en het kan grote gevolgen hebben voor de gezondheidszorg.

Het bestrijden van antibioticaresistentie is een van de prioriteiten van Schippers tijdens het EU-voorzitterschap van Nederland. Volgende week organiseert de bewindsvrouw, met staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken),  een conferentie over het onderwerp. Het is voor het eerst dat Europese bewindslieden van zorg en landbouw zich gezamenlijk over het probleem buigen.

Uitdaging

De 16 miljoen euro die de minister nu aankondigt, komt bij de 9 miljoen euro die ze eerder beschikbaar stelde. Schippers deed haar aankondiging bij de opening van het onderzoeksinstituut NCOH (Netherlands Centre for One Health), een samenwerkingsverband van vijf universitaire centra en het Rivm. Antibioticaresistentie is een van de uitdagingen waar het samenwerkingsverband een antwoord op moet proberen te vinden.

Aanbevolen artikelen