Bijna de helft van de patiënten die met chemotherapie behandeld is, had naderhand meer willen weten over de langetermijneffecten van de behandeling.

54 procent van de patiënten die met chemotherapie behandeld is, zegt achteraf dat de langetermijneffecten hen tegenvielen.

Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van Plus Magazine, Stichting kanker.nl en Julia van Weert, hoogleraar gezondheidscommunicatie aan de UvA.

Van de ruim 1.100 ondervraagde 50-plussers stelde 23 procent helemaal geen informatie over de langetermijneffecten van chemotherapie te hebben gekregen.

Een derde van de patiënten zegt niet betrokken te zijn geweest bij de beslissing om tot chemotherapie over te gaan. 86 procent van de patiënten uit het onderzoek zegt dat "het van meet af aan vaststond" dat ze met chemotherapie behandeld zou worden.