De term schizofrenie zou niet langer moeten worden gebruikt. Volgens hoogleraar psychiatrie Jim van Os moet deze term worden vervangen door 'een aandoening in het psychose spectrum'. Hij stelt dat de huidige manier van classificeren van patiënten niet toereikend is.

"Schizofrenie wordt vaak in verband gebracht met een hopeloze chronische hersenziekte", zegt de hoogleraar van de Universiteit van Maastricht in een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift The BMJ.

"Het is wetenschappelijk aangetoond dat de verschillende categorieën voor psychose kunnen worden ondergebracht binnen één syndroom spectrum", voegt Van Os er aan toe. "Maar de mensen met een aandoening in dit psychose spectrum zijn heel divers, dan hebben we het over verschillen in psychopathologie."

Diagnose

Om een diagnose te kunnen stellen maken artsen nu gebruik van een officiële lijst van psychische aandoeningen die zijn gebaseerd op de ICD-10 (International Classification of Diseases)  en DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders).

Deze lijsten schieten volgens Van Os tekort, vooral als het om het vaststellen van zoiets ingewikkelds als psychose gaat. "Psychose wordt op dit moment gerangschikt onder diverse categorieën, zoals: schizofrenie, schizofrene stoornis, waanstoornis, depressie of bipolaire stoornis met psychotische kenmerken", legt Van Os uit. "Met dergelijke categorieën diagnosticeer je deze moeilijk te vatten ziekte niet, die blijft ongrijpbaar. Het beschrijft alleen maar hoe je symptomen kunt clusteren, zodat je patiënten kunt onderbrengen in een groep."

Hij stelt dat de roep om een nieuw psychiatrisch classificatiesysteem steeds groter wordt. In andere landen, zoals Japan en Zuid-Korea, is de term schizofrenie inmiddels al afgeschaft. "En dat zouden we hier ook moeten doen", zegt Van Os.