Zaterdag 1 oktober 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

SGP wil graag abortusvoorlichting buiten de kliniek

SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij vindt dat de voorlichting over het al dan niet plegen van abortus moet gebeuren bij een organisatie die los staat van de abortuskliniek.
Door NU.nl

Hij pleitte hier maandagavond voor in het Radio 1-programma Haagse Lobby.

"Het idee is dat de hulpverlening wordt losgekoppeld van de uitvoering", stelt Van der Staaij. "Eenmaal in de kliniek is er al bijna geen weg meer terug. De onafhankelijke keuze moet wel met een gevoel van vrijblijvendheid en objectiviteit kunnen worden gemaakt."

Van der Staaij voelt zich gesteund door een recent artikel van de Teldersstichting, het wetenschappelijke bureau van de VVD. Hierin werd ervoor gepleit om het abortusdebat nieuw leven in te blazen vanuit het standpunt dat ook het ongeboren kind een individu met rechten is.

Onlangs kondigde de SGP al een groot onderzoek aan naar de vraag hoe er in Nederland nu eigenlijk echt over abortus wordt gedacht. De partij heeft het vermoeden dat er ten onrechte van wordt uitgegaan dat alleen christelijke partijen moeite hebben met de huidige abortuspraktijk in ons land.


Lees meer over:

AbortusKees van der StaaijSGP

Aanbevolen artikelen