De manier waarop Nederlandse intensive care-afdelingen omgaan met beademde patiënten met longontsteking kan worden verbeterd. Zo wordt volgens een recente studie ten onrechte gekeken naar het tijdstip dat een longontsteking optreedt.

"Met de huidige intensive care-protocollen kan dit leiden tot over- of onderbehandeling van de patiënt, en zelfs sterfte", dat stelt promovendus Jan Scholte in zijn proefschrift dat donderdag wordt gepresenteerd.

Longontsteking is een van de meest voorkomende complicaties bij beademde patiënten. Daarom worden op drie kwart van alle IC’s bij alle beademde patiënten zogenaamde surveillancekweken afgenomen, met het doel de behandeling op de IC beter af te stemmen op de patiënt. De vraag is volgens Scholte echter of deze kweken een toegevoegde waarde hebben.

Hij concludeert dat de kweken vooral zin hebben bij de opsporing van bacteriën die infecties kunnen veroorzaken, die ongevoelig zijn voor veelgebruikte antibiotica en in het geval van extra risico op infecties, zoals bij de zwakkere patiënten die extra vatbaar zijn.

Als uit het kweekmateriaal blijkt dat een patiënt niet op een veelgebruikt antibioticum reageert, kan dan vervolgens worden gekozen voor een behandeling met een alternatief.

Daarnaast blijkt dat de uitslagen van twee veelgebruikte onderzoeken bij longontsteking op de IC niet overeenkomen. Richtlijnen geven nu aan dat de longontsteking door beide onderzoeken vastgesteld kan worden. Omdat de uitslagen dermate wisselen van elkaar moet verder onderzocht worden welk onderzoek uiteindelijk de longontsteking vaststelt.

Onduidelijk

Dit onderzoek heeft een aantal belangrijke zaken duidelijk gemaakt die verder onderzocht moeten worden. Volgens Scholte blijven er ondanks zijn proefschrift wel nog onduidelijkheden.

"Zowel de klinische definitie van beademing-gerelateerde longontsteking, als de beste methode om te diagnosticeren en mortaliteit van beademde patiënten met longontsteking, zullen ter discussie blijven staan."