Regelmatige consumptie van cafeïne leidt waarschijnlijk niet tot hartkloppingen, zeggen onderzoekers van de Universiteit van Californië.

In veel huidige adviezen worden cafeïnehoudende producten afgeraden omdat ze slecht voor hart en vaten zouden zijn. Dat moet volgens de onderzoekers worden heroverwogen. "Het zou kunnen dat we producten als koffie, chocolade en thee ontmoedigen terwijl ze eigenlijk positieve eigenschappen hebben voor het hart."

In het verleden legden wetenschappers een verband tussen verstoringen van het hartritme en de consumptie van cafeïne. Het team uit Californië wijst erop dat deze studies vaak tientallen jaren oud zijn, en de methodes minder precies waren dan ze nu zijn.

Bovendien groeit het aantal onderzoeken dat wijst op de potentiële voordelen van cafeïnehoudende producten als koffie, chocolade en thee voor hart en bloedvaten. Veel dieetadviezen baseren zich echter nog vooral op de oude onderzoeken die vooral negatieve effecten suggereerden.

Geen verband

Voor het onderzoek werden 1.388 deelnemers geselecteerd die uiteenlopende hoeveelheden cafeïne per dag binnenkregen. Hun hartactiviteit werd 24 uur lang gemonitord. De onderzoekers konden geen verband vinden tussen de mate van cafeïneconsumptie en de snelheid waarmee het hart van de proefpersonen klopte.

De Amerikanen letten specifiek op zogeheten boezemextrasystolen en kamerextrasystolen. Hierbij is sprake van een onregelmatigheid in de hartslag en een verhoogde kans op hartfalen en beroertes. Ook deze onregelmatigheden kwamen niet vaker voor bij mensen die meer cafeïne consumeerden.

De resultaten zijn gepubliceerd in het Journal of the American Heart Association. De onderzoekers wijzen erop dat acute koffieconsumptie mogelijk wel hartkloppingen kan veroorzaken: dit vergt aanvullend onderzoek.