Zondag 2 oktober 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Amerikaanse hartstichting waarschuwt voor hartaanval bij vrouwen

De American Health Association (AHA) stelt in een wetenschappelijk artikel dat een hartaanval bij mannen op andere manieren wordt veroorzaakt dan bij vrouwen.
Door NU.nl

Ook de symptomen kunnen volgens de AHA verschillen, meldt Reuters. Vrouwen krijgen bij een hartaanval eerder ongebruikelijke klachten als kortademigheid, misselijkheid of braken, en rug- of nekpijn. Pijn op de borst hebben ze juist minder vaak dan mannen.

Minder heftig

Het belangrijkste verschil in oorzaak zit hem in de bloedprop die de bloedvaten naar het hart blokkeert. Dit is de oorzaak van een hartaanval. Bij mannen is er vaker sprake van één grote bloedprop, waar bij vrouwen eerder verschillende kleinere proppen ontstaan. Hierdoor kan een hartaanval bij vrouwen minder heftig zijn en daarmee lastiger te herkennen, zeggen de onderzoekers. 

Ook zijn vrouwen gemiddeld tien jaar ouder als ze door een hartaanval getroffen worden. Door de hogere gemiddelde leeftijd en de lastiger te herkennen symptomen leidt een hartaanval bij vrouwen vaker tot de dood. In ziekenhuizen krijgen ze volgens de AHA nog te weinig de hulp die ze nodig hebben.


Lees meer over:

Gezondheidharthartaanval

Aanbevolen artikelen