11,7 procent van alle Nederlanders kampte in 2014 met ernstig overgewicht. Uit de meest recente cijfers van het CBS blijkt dat het aandeel nog nooit zo groot was.

Het CBS noteert sinds 1981 het gewicht van alle Nederlanders. Destijds had 4,4 procent ernstig overgewicht. Dat houdt in dat de persoon een BMI heeft dat boven de dertig ligt. Een gezond BMI ligt tussen 18 en 25.

In totaal heeft 43,1 procent van de Nederlandse bevolking overgewicht. 46,3 procent van de mannen heeft overgewicht en twee op de vijf vrouwen is te zwaar.

Vooral mensen in de leeftijdscategorieën 55 tot 65 jaar en 65 tot 75 jaar kampen met overgewicht: 60 procent is te zwaar. 

Kinderen onder de twaalf zijn in de afgelopen twintig jaar minder zwaar geworden: waar in 1981 15,3 procent overgewicht had, was dat in 2014 11,6 procent.

Ernstig overgewicht