Ziekenhuizen zijn veel te veel tijd en geld kwijt aan kwaliteitsmetingen. Dit gaat ten koste van de zorg voor de patiënten. 

Dit zegt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen naar aanleiding van een rapport van KPMG Plexus in opdracht van de NVZ.

Volgens het rapport kosten kwaliteitsmetingen elk jaar 80 miljoen euro, ofwel 1,3 miljoen euro per ziekenhuis.

''Deze kosten komen vaak bij het ziekenhuis terecht. De kwaliteitsregistraties zijn echt doorgeslagen naar de verkeerde kant. Registraties zijn ooit bedacht om patiëntenzorg te verbeteren. Maar daar komen de ziekenhuizen bijna niet meer aan toe door de registratielast '', aldus NVZ directeur Margot van der Starre.

Gemiddeld neemt een ziekenhuis deel aan 45 kwaliteitsregistraties, 19 keurmerken en 7 patiënt-ervaringsregistraties. De toegevoegde waarde van al deze registraties en metingen weegt allang niet meer op tegen de kosten en de registratielast, aldus de NVZ.

Last

De toegevoegde waarde van al de registraties en metingen weegt allang niet meer op tegen de kosten en de registratielast, aldus de NVZ.

"Bij registratie moet de verbetering van de kwaliteit van de zorg en de toegevoegde waarde voor de patiënt vooropstaan, daar doen we het voor", reageert minister Edith Schippers van Volksgezondheid. "Door informatie te vergelijken kunnen artsen en ziekenhuizen van elkaar leren en kunnen patiënten kiezen voor de beste behandeling."

Darmkankerpatiënten

De sterfte onder darmkankerpatiënten is volgens de bewindsvrouw mede door de informatie uit deze registraties gedaald van 5,2 procent in 2009 naar 2,3 procent in 2014.

"Maar als administratieve lasten overbodig zijn, moet je ze schrappen. Daar kunnen we met zijn allen wat aan doen", erkent ze. Haar departement probeert dat al en "uit het onderzoek blijkt ook dat het ene ziekenhuis de registratie slimmer aanpakt dan het andere. Daarom roep ik ziekenhuizen op van elkaar te leren."