De ontwikkeling van de door alcoholmisbruik veroorzaakte hersenaandoening korsakov wordt vaak niet tijdig gesignaleerd door hulpverleners.

Als hulpverleners met verwarde alcoholisten in contact komen ontgaat het hen vaak dat ze lijden aan een ernstig vitaminegebrek, zegt psycholoog Erik Oudman vrijdag in Trouw.

Vitaminetekort leidt indirect tot korsakov. Gebrek aan vitamine B1 veroorzaakt de ziekte van Wernicke, het voorstadium van korsakov. Als een alcoholist met een andere aandoening, zoals een longontsteking, in het ziekenhuis belandt, krijgt hij vaak onterecht geen vitamine B1-infuus.

Verwarring

Oudman trekt deze conclusies in zijn promotie-onderzoek aan de Universiteit Utrecht naar de medische dossiers van alcoholisten die gedurende een jaar werden opgenomen in het Korsakovcentrum Slingedael in Rotterdam.

Hij vermoedt dat hulpverleners vaak denken dat het gaat om 'alcoholonttrekkingsdelier', een plotselinge verwardheid die ontstaat door onthouding, als ze de ziekte van Wernicke zien.

De ziekte van Wernicke is in tegenstelling tot korsakov nog te genezen, mits op tijd gesignaleerd.