Een groene omgeving is niet per se bepalend voor het geluksgevoel van mensen: mooie gebouwen, een kanaal door de stad of een havenomgeving kunnen net zoveel blijheid opwekken.

Onderzoekers van de universiteit van Warwick vergeleken 1,5 miljoen cijfers die mensen gaven aan hun omgeving, met de gezondheidscijfers van Groot-Brittannië, zo schrijft Telegraph maandag.

De delen van het land die hoge cijfers kregen voor hoe mooi, of hoe schilderachtig ze zijn, bestonden voor het grootste gedeelte niet uit parken of bossen. Steden, havengebieden en plekken met architectonische bezienswaardigheden kregen hogere cijfers.

De cijfers voor de omgeving werden vergeleken met gezondheidscijfers: de plekken waar mensen aangaven de stad mooi te vinden, scoorden vaak beter op de gezondheidskaart, dan de groene plekken waar mensen aangaven het mooi te vinden.

Verder onderzoek

"Onze cijfers suggereren dat er niet slechts gekeken moet worden naar hoeveel bomen of hoeveel park er in een omgeving is", aldus Chanuki Seresinhe, die de studie leidde.

Verder onderzoek is volgens de universiteit van Warwick nodig om de bevindingen hard te kunnen maken: de bevindingen gaan in tegen eerdere onderzoeken. Zo ontdekten Japanse wetenschappers nog dat mensen die dichtbij een park wonen ouder worden en gezonder leven.