Veel patiënten met een chronische ziekte, ouderen en gehandicapten hebben problemen bij het aanvragen of het vervangen van een hulpmiddel. 

Dat blijkt van een onderzoek van de Patiëntenfederatie NPCF. De federatie vindt dat mensen die veel hulpmiddelen nodig hebben een vaste bemiddelaar moeten krijgen die contacten legt met fabrikanten, gemeenten en zorgverzekeraars.

''Hulpmiddelen kunnen de kwaliteit van leven flink vergroten. Mensen die daarvan afhankelijk zijn, moeten geen problemen hebben om ze te krijgen. Dat kunnen ze er niet bij hebben. Zeker niet mensen met een complexe zorgvraag. Ik roep de minister op om te zorgen dat wie dat wil een bemiddelaar kan krijgen'', zegt directeur Dianda Veldman van de NPCF.

Veel patiënten zijn afhankelijk van hulpmiddelen als rolstoelen, krukken, scootmobiels en incontinentiemiddelen.