Dinsdag 24 mei 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Vijfhonderd scholen hebben gezondere kantine sinds 2015

Vijfhonderd scholen in Nederland hebben dit jaar hun kantines gezonder gemaakt aan de hand van richtlijnen van het Voedingscentrum. 350 scholen hebben daarom donderdag een zogenaamde 'Schoolkantine Schaal' ontvangen.
Door NU.nl

Sinds 2013 werkt het Voedingscentrum middels een ondersteuningsprogramma er aan om gezondere schoolkantines te realiseren.

Daarvoor hebben ze concrete handvatten samengesteld waar middelbare scholen en scholen voor middelbaar beroepsonderwijs gebruik van kunnen maken.

In totaal zijn er 1.300 scholen die meedoen aan het programma: in 2013 begon het programma met 350 scholen, het jaar daarna kwamen er nog 450 bij en in 2015 waren dat er nog vijfhonderd.

Gezonde Schoolaanpak

Het programma maakt onderdeel uit van de Gezonde Schoolaanpak, middels een integrale werkwijze. Een school verbetert niet alleen de kantine, maar ook in de lessen en bij andere activiteiten wordt aandacht besteed aan gezonder leven. Leerlingen, docenten, directie, kantinebeheerders, ouders en de GGD zijn betrokken bij de exacte invulling. 

Aanbevolen artikelen