In Vlaanderen gaat een campagne ouderen waarschuwen voor de gevaren van alcohol. Vlaamse vijftigers en zestigers drinken bijna de helft meer dan jongeren.

De campagne werd donderdag aangekondigd door het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD).

Het aantal Vlaamse 55-plussers dat dagelijks drinkt is de afgelopen tien jaar verdubbeld van één op de acht naar één op de vier. Op weekbasis zijn ze de grootste alcoholconsumenten: ze drinken de helft meer dan 15- tot 24-jarigen. 

"De groep tussen 55 en 75 drinkt omwille van uiteenlopende redenen - andere levensstijl na pensioen dan vroeger, alcoholgebruik meer sociaal aanvaard - veel meer dan vorige generaties en meer dan jongere leeftijdsgroepen”, aldus het VAD.

Nederland

Ook in Nederland drinken ouderen relatief veel. Volgens de meest recente cijfers van het Trimbos-Instituut drinken Nederlanders tussen de 65 en 75 jaar 1,7 glas alcohol per dag, tegen 1,1 glas voor dertigers en jongeren tussen de 16 en 20.

Het aandeel van 60-plussers onder alcoholverslaafden steeg tussen 2005 en 2014 van 11 naar 15 procent. De Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ) rapporteerde in 2009 dat het aantal verslaafde ouderen sneller steeg dan bij andere leeftijdsgroepen.

"Drankgebruik onder ouderen lijkt de laatste decennia te zijn toegenomen, maar dat zeggen we op basis van beperkte cijfers. We willen deze groep graag beter in beeld krijgen", aldus een woordvoerder van Trimbos tegen NU.nl. "De oorzaken van het relatief hoge drankgebruik onder ouderen lijken dat ze relatief veel geld en vrije tijd hebben."