De laser-doppler-imaging-techniek die gebruikt wordt bij het diagnosticeren van brandwonden blijkt tot een betere behandeling te leiden. 

Dit concludeert onderzoekster Jenda Hop van het VUmc.

Brandwondenzorg is relatief duur omdat patiënten soms meerdere operaties moeten ondergaan en voor langere tijd in het ziekenhuis liggen. Vooral dit laatste kost veel geld. Onderzoeker Jenda Hop toont aan dat 81 procent van de totale kosten voor specialistische brandwondenzorg terug te voeren is op verblijf in het brandwondencentrum.

"Ook blijkt dat de plaats waar de patiënt - noodzakelijkerwijs - op de brandwondenafdeling ligt van invloed is op de prijs van de zorg. Een dag op de brandwonden-IC kost bijna 3.000 euro terwijl een dag op de verpleegafdeling van het brandwondencentrum gemiddeld 948 euro kost. Deze en andere feiten die uit ons onderzoek naar voren kwamen vormden de basis voor ons vervolgonderzoek naar de kosteneffectiviteit van laser-doppler-imaging (LDI)", aldus Hop.

Laserlicht

Laser-doppler-imaging is een techniek waarbij laserlicht wordt gebruikt om de diepte van een brandwond in te schatten. "LDI blijkt een belangrijke bijdrage te leveren aan de diagnostiek van brandwonden", vertelt Hop. "Met behulp van deze techniek kunnen artsen sneller besluiten of een operatie nodig is om een brandwond te behandelen. Dit zorgt voor een snellere wondgenezing bij de geopereerde patiënten terwijl de totale kosten per patiënt niet significant toenemen. We verwachten dat deze nieuwe methode tot een betere behandeling voor brandwondpatiënten zal leiden. Bij optimaal gebruik kan dit leiden tot een zorgkostenbeheersing per gescande patiënt."

Dagelijkse praktijk

De kosten in de gezondheidszorg worden steeds hoger door bijvoorbeeld de ontwikkeling van dure diagnostische technieken en behandelmethoden. "Het is van belang om bij nieuwe technieken vast te stellen of ze kosteneffectief zijn", zegt Hop. Naar aanleiding van Hops onderzoek hebben alle Nederlandse brandwondencentra besloten om de laser-doppler-imaging aan te schaffen en te gebruiken in de dagelijkse praktijk.

Hop promoveert op 12 november bij het Vumc.