Kinderen die anesthesie krijgen op jonge leeftijd hebben geen verhoogd risico op neurologische schade op de langere termijn.

Dit blijkt uit het eerste internationale onderzoek in 28 grote kindercentra in 7 landen, inclusief het UMC Utrecht. De eerste resultaten van deze nog lopende studie zijn gepubliceerd in The Lancet.

In totaal werden sinds 2006 de langetermijneffecten van anesthesie bij 722 patiënten jonger dan vijf maanden oud onderzocht.

Alle baby's hadden tussen 2007 en 2013 een liesbreukoperatie nodig. Ze waren verder gezond en werden willekeurig toegewezen aan algemene anesthesie van een uur of een ruggenprik (de controlegroep).

Na twee jaar is bij alle patiëntjes de psychomotorische ontwikkeling onderzocht en hieruit blijkt dat er geen verschil is tussen beide groepen. Dit is het eerste definitieve bewijs dat een eenmalige en korte anesthesie bij jonge kinderen geen neurologische veranderingen veroorzaakt op een termijn van twee jaar.

Duidelijkheid

"Zowel ouders van kinderen die geopereerd moeten worden als chirurgen en anesthesiologen hebben behoefte aan duidelijkheid", zegt Jurgen de Graaff, kinderanesthesioloog in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. "Dat moet deze studie gaan opleveren en de eerste resultaten zijn geruststellend. Een kortdurende blootstelling aan anesthetica bij kinderen lijkt geen probleem te zijn."

De Graaff benadrukt dat bij deze geruststellende resultaten wel een kanttekening geplaatst moet worden. Het gaat immers alleen om tweejarigen en het onderzoek loopt nog. "Het punt is dat je oudere kinderen beter kunt testen. We onderzoeken de patiënten daarom opnieuw als ze vijf jaar oud zijn. Op die leeftijd kun je specifiekere testen afnemen en een betere beoordeling maken", zegt De Graaff. 

Merendeel

"Daarnaast gaan de huidige resultaten op voor eenmalige en korte anesthesie en zeggen dus niets over herhaalde en langere toediening van anesthetica. Daar staat tegenover dat er bij het merendeel van de operaties bij jonge kinderen juist eenmalig en kort anesthesie wordt toegediend."

Ondanks deze kanttekening beschouwen artsen dit eerste, en voor de nabije toekomst enige, gerandomiseerd onderzoek op dit gebied als een mijlpaal. Eerder bleek al uit een onderzoek dat het risico dat kinderen overlijden ten gevolge van anesthesie verwaarloosbaar klein is.