Chronisch obstipatie (verstopping) wijst mogelijk op een serieus onderliggend probleem. Mensen die hier last van hebben kunnen eventueel darmontsteking, darmkanker, maagkanker en ontsteking van darmuitstulpingen hebben. 

Dat stellen onderzoekers van het Califnornia Pacific Medical Center. De resultaten zijn gepresenteerd op de jaarlijkse bijeenkomst van het American Collega of Gastroenterology.

Voor het onderzoek bestudeerde ze samen met collega's de gegevens van 12.838 volwassenen tussen de 18 en 50 jaar die in de periode van 2008 tot 2013 werden behandeld voor langdurige verstopping.

Mensen met een langdurige verstopping zouden volgens onderzoeker Lauren Gerson verschillende medische onderzoeken moeten ondergaan, ook als er geen klachten zijn als bloedingen, bloedarmoede of gewichtsverlies. 

Gerson vertelt dat hoewel chronische obstipatie een symptoom kan zijn van verschillende aandoeningen, het eigenlijk nooit als een risicofactor van ernstige ziektes wordt gezien. 

Risico

De onderzoekers vonden dat het risico op verschillende aandoeningen hoger was bij de mensen met obstipatie dan bij een controlegroep zonder de klachten. Het risico was het hoogst voor mensen met chronische darmonstekingsziekten. 

In vervolgonderzoek wil Gerson samen met collega's gaan kijken naar de invloed van de duur van de verstopping.