Een gemiste kans en onverstandig. Zo noemt minister Edith Schippers (Volksgezondheid) het dat zorgbestuurders geen openheid geven over hun declaraties.

"Zeker omdat in de zomermaanden al eerder discussie is geweest over vermeende excessieve declaraties door ziekenhuisbestuurders."

Schippers reageert hiermee op Kamervragen over het bericht van RTL Nieuws eerder deze maand dat zorginstellingen massaal weigeren inzage te geven in declaraties van bestuurders en bestuurskosten.

"Ik betreur dat zorgbestuurders deze kans niet hebben aangegrepen om transparant te zijn", aldus de minister. "Hiermee ontstaat het beeld dat bestuurders in de zorg iets te verbergen hebben. Dat is jammer en naar mijn mening onnodig."

Niet dwingen

De minister kan bestuurders niet dwingen om hun declaratiegedrag openbaar te maken. Zorginstellingen zijn namelijk onafhankelijke private instellingen. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het naleven van declaratieregels door de raad van bestuur. "Ik zou het toejuichen als de raad van toezicht ook als het gaat om publieke verantwoording haar rol pakt."

Volgens Schippers moeten zorginstellingen laten zien dat zij zich bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. "Transparantie over ingediende declaraties hoort daar zeker bij. Daar is echter wel een cultuurverandering bij bestuurders en toezichthouders voor nodig."