Mensen die willen weten hoe het met hun lichamelijke situatie is gesteld, moeten zo´n test ook in Nederland kunnen laten doen. 

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid wil het laten uitvoeren van zo´n preventief medisch onderzoek makkelijker maken. Veel mensen gaan daarvoor nu nog naar het buitenland.

Ze wil daarmee inspelen op de opmars van het aantal gezondheidscontroles. Dit preventief (zelf-)onderzoek vindt vaak plaats zonder dat er een medische reden of aanleiding voor is.

Schippers vindt dat mensen zelf moeten kunnen kiezen voor een controle, maar wil wel dat de voorlichting erover goed moet zijn. Ook de mogelijke voor- en nadelen van het doen van zo'n test moet hierbij aan de orde komen. Bovendien moet het toezicht moet goed zijn.

Binnenkort zal ze met gezondheidsorganisaties overleggen over de situatie, zo liet de minister dinsdag aan de Tweede Kamer weten.