Tijdens de griepepidemie van afgelopen winter stierven in totaal ruim 65.000 mensen. Dat waren er ruim 8.600 meer dan verwacht. Het was de langdurigste griepgolf ooit gemeten rond in Nederland.

De epidemie duurde in totaal 21 weken. Het hoge sterftecijfer hangt volgens het jaarrapport "influenza en andere luchtweginfecties" van het RIVM waarschijnlijk samen met de griep.

Bijna twee miljoen mensen hadden last van griepachtige klachten. Ongeveer 10.000 zieken moesten naar het ziekenhuis voor complicaties door de griep, zoals longontsteking.

De griepprik, die zestigplussers en mensen met een chronische medische aandoening jaarlijks krijgen aangeboden, was volgens het RIVM minder effectief dan verwacht.

"Maar het is niet met zekerheid vast te stellen in hoeverre dit heeft bijgedragen aan de lange duur van en de verhoogde sterfte tijdens de epidemie", aldus het RIVM.