Meer dan twaalf procent van de bevolking van de Europese Unie is in 2080 ouder dan tachtig jaar. Dan zou ruim een op de acht Europeanen als hoogbejaard te boek staan. 

Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat dinsdag.

Van de grofweg vijfhonderd miljoen inwoners van de Europese Unie was vorig jaar ruim vijf procent boven de tachtig jaar. In 2001 was dat nog 3,5 procent.

Slowakije wordt in 2080 met 16,3 procent de lidstaat met het hoogste aandeel tachtigplussers, verwachten de rekenmeesters. Dat is opmerkelijk, omdat dat land met drie procent vorig jaar nog het laagste aandeel hoogbejaarden kende.

Portugal, Duitsland en Polen volgen Slowakije op de voet. Ierland heeft in 2080 met 7,4 procent het laagste aandeel van de EU-lidstaten, voorziet Eurostat. Nederland bekleedt met 12,6 procent een middenpositie.

Levensverwachting

65-plussers

In de Europese Unie was vorig jaar 18,5 procent 65-plusser. Dat is volgens het statistiekbureau in 2080 opgelopen tot bijna dertig procent. Voor Nederland zou het gaan om 29,2 procent.

Deze vergrijzing stelt de landenunie voor grote uitdagingen, aldus Eurostat, vooral op het gebied van de economie en de sociale situatie van ouderen. Meer armoede en uitsluiting van senioren liggen op de loer. In 2013 liep ruim achttien procent van de 65-plussers in de EU dat risico. Voor Nederland was dat 6,1 procent.